Om Blixland

Dette er tidligere versjon av artikkelen som er flyttet

 HOBØL:Den nye ridehallen og stallanlegget på Blixland blir et kraftsenter for hestesport i Indre Østfold.


På innvielsesdagen var alt bare smil og glede, men familien Steinberg som kjøpte Blixland i 2004 har ikke kommet dit de er uten motstand. Med en fullstendig nedkjørt husmasse og pålegg fra riksantikvaren om å foreta kartlegging av fornminner på eiendommen, har det vært nok av utfordringer.

Ordfører Håvard Jensen kunne fornøyd klippe snora før over hundre fremmøtte fikk innta tribunen i ridehallen, der de hadde gleden av et flott oppvisningsprogram.

- Det er en stor fornøyelse og se det som er investert og gjort til nå, sa Jensen.

Han levnet heller ingen tvil om kommunens positive holdning til Blixland gård og hestesenter, spesielt med tanke på betydningen hest har for barne og ungdomsarbeidet i kommunen.

- Blixland gård og hestesenter samarbeider med Tomter Rideklubb. Etter etableringen har antall medlemmer økt fra 40 til 110, sier Annka Steinberg.

 

Les mer i Smaalene: http://www.smaalenene.no/sport/article3091350.ece

 

 

Log in