Om Blixland

Forsiktighets tiltak for besøkende

Vi har fått høre at det er mistanke om Kverke på en stall i Oslo, og ønsker å ta noen forhåndsregler i den anledning.  Mennesker og dyr (hunder) kan være smittebærere, så alle som benytter anlegget hos oss må derfor dusje og desinfisere klær, sko, hjelmer og annet utstyr om man har besøkt andre staller.(det kan være lurt å ha to sett tøy, ett til bruk på evt. hver stall).  Det er i nærmeste fremtid ikke planlagt noen arrangementer på Blixland hvor hester fra de berørte områder vil komme til oss.   Men, vi presiserer at inntil videre, er det ikke anledning for hester fra Oslo-området å benytte anlegget. Alle fra lokale nabostaller som vil benytte anlegget, må ta kontakt med oss på forhånd. Vi holder oss løpende orientert.

Log in